Z ogromną radością dzielimy się wiadomością, iż przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej zakończono prace związane z utwardzeniem placu wzdłuż szkolnego placu zabaw.
Wykonano nowe ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, zabezpieczono skarpę krawężnikami, wysypano i utwardzono klińcem pas o długości 38 m. Dzięki tej inicjatywie zyskaliśmy kilka dodatkowych miejsc parkingowych, poprawiliśmy estetykę obejścia, a co najważniejsze – bezpieczeństwo dla dzieci korzystających z placu zabaw.

Wszystko to nie mogłoby się wydarzyć bez pomocy i wsparcia finansowego Pana Krzysztofa Grada Wójta Gminy Chmielnik i Rady Sołeckiej wsi Wola Rafałowska z Panią sołtys Zdzisławą Kaczor na czele. Dziękujemy za to serdecznie.
Wszystkie prace związane z przygotowaniem terenu, wytyczeniem i wykonaniem ogrodzenia, wykonało ok. 30 rodziców uczniów naszej szkoły, jak i mieszkańcy wsi – przyjaciele szkoły. Im również składamy podziękowania.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do Pana Zbigniewa Czarnoty Prezesa Firmy REWA za wykonanie bramy wjazdowej oraz użyczenie koparki, a także do Pana Marka Witowskiego również za użyczenie sprzętu i wykonanie prac koparką.

            „Ile dasz dobrego z siebie tyle Ci się zwróci. Od innych osób, w innej postaci, w innym czasie, ale na pewno do Ciebie wróci.”