Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły, do udziału w konkursie plastycznym na kartkę Wielkanocną. Konkurs będzie rozstrzygany w 3 kategoriach: oddział przedszkolny, kl. 1-3, kl 4-8.

CELE :

  • Pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
  • Ukazanie tradycji narodowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

TEMATYKA :

  • kartka wielkanocna – format A-5 – kompozycja na płaszczyźnie

Prace przynoszone do szkoły powinny być opisane: Imię i Nazwisko oraz klasa. Prosimy również o uzupełnienie i załaczenie do prac zgody rodziców/ prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie wg podanego wzoru w pliku.

Termin składania prac to 31.03.2021 r.

Najlepsze prace w kategoriach wiekowych biorą udział w dalszej części konkursu organizowanej przez: SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ZGŁOBIEŃSKIEJ (szczegóły regulaminu w załączniku na stronie https://spboguchwala.pl/?p=15147… )

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie!