Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło 30 lektur wraz z pakietami multimedialnymi.
Do każdej multimedialnej lektury dołączono pakiet materiałów składający się z nagrań wideo z tłumaczeniem tekstu na języki migowy, tekstu łatwego do czytania, opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS.
Pakiet został przygotowany m.in. z myślą o uczniach z niepełnosprawnościami mających trudności w uczeniu się.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lektury-dostepne–kolejne-materialy-udostepnione