13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ludobójstwo, dokonane przez funkcjonariuszy NKWD na blisko 22 tys. obywatelach II Rzeczypospolitej, do dziś pozostaje niezabliźnioną raną. Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS.

Kazimiera Iłłakowiczówna
MATKA BOSKA KATYŃSKA

Nad katyńskim lasem – miesiąc, nad katyńskim piaskiem szelest,
zeszła tam Pani Niebios, ściele się ku Niej ziele,
piołuny gną liście srebrne całe,
żeby po nich stąpała.

Przystanęła cała w świetle, rozpostarła płaszcza połę,
nabiera do niej piasku z katyńskiego krwawego dołu,
nabiera go płynnego jak srebro,
żeby go zabrać do nieba.

Pyta się jej księżyc biały, na co jej ten piasek krwawy?
Mówi mu Pani Niebios: „Uleczę nim świat cały,
Miłość poległa w bitwach:
Potrzebna wielka Relikwia.”

Link do filmu pt. „Zbrodnia Katyńska czyli sowiecka zbrodnia na Polakach” (IPNtvPL)