W pozostałych dniach uczniowie realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.

Halina Drążek
Dyrektor szkoły