1. 31 sierpnia 2021 r. godzina 18:00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego.
 2. 1 września 2021 r. godzina 9:00 spotkanie uczniów z wychowawcami klas w budynku szkoły. Przewidywane zakończenie około godziny 9:40
 3. 1 września 2021 r. rozpoczęcie zajęć w oddziale przedszkolnym – wychowawcy p. Monika Pondel i p. Klaudia Ziaja.
  Czas pracy oddziału przedszkolnego 7:00 – 16:00.
 4. 1 września 2021 r. dowóz uczniów autobusem z Łachówki około 8:20, powrót około 9:40
 5. W dni nauki szkolnej autobus kursowy w godzinach: wyjazd z Łachówki 7:10, powrót ze szkoły 14:30.
 6. Spotkania wychowawców z rodzicami:
 7. Zebranie wybranych rad oddziałowych celem wyboru nowego zarządu Rady Rodziców na nowy rok szkolny odbędzie się 14 września 2021 r. godzina około godz. 17:30.
 8. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ w szkole obowiązują dotychczasowe regulaminy i instrukcje bezpieczeństwa w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19. Najważniejsze zasady: dezynfekcja, noszenie przez uczniów maseczek w miejscach wspólnych, częste mycie rąk, ograniczony wstęp do budynku szkoły osób trzecich. Szczegóły dotyczące wytycznych, szczepień ochronnych dostępne na stronie internetowej szkoły.
 9. Od 2 września 2021 r. od godziny 6:30 będzie działała świetlica szkolna.
 10. Uczniowie, którzy nie korzystają z opieki świetlicowej przychodzą do szkoły nie wcześniej jak od 7:40.
 11. Od września 2021 r. (zgodnie z podziałem lekcji) rozpoczynają się zajęcia wspomagające mające na celu wyrównanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczniów klas IV – VIII.
 12. Posiłki w tym roku szkolnym będzie dostarczała firma p. Barbary Tomkiewicz – Węglarz z Rzeszowa. Kwota za posiłek dla uczniów kl. I – VIII to 7,40 zł (posiłek jednodaniowy +kompot/owoc); w oddziale przedszkolnym całodzienne wyżywienie kwota 7,10 zł (istnieje możliwość wykupienia śniadania kwota 2,10 zł, drugie danie +kompot/owoc 2,80 zł)