W tym roku będą zbierane białe i czerwone znicze, które 1 listopada zostaną zawiezione na polskie cmentarze na Kresach, te znane jak Łyczaków, ale też małe i zapomniane.
Bardzo prosimy całą społeczność szkolną do włączenia się w akcję.