Zrealizowaliśmy pierwsze zadanie w związku z projektem “Technikoludek- czyli dziecko w świecie technologii”. Miało ono na celu m.in. uwrażliwić dzieci na skutki nadmiernego używania nowoczesnych technologii oraz kształtować umiejętności zdobywania informacji na ważne tematy w sieci. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością w tworzeniu naszych klasowych Technikoludków nie tylko z papieru, ale i z klocków.