20 listopada to wyjątkowa data: rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku ONZ przyjęła uniwersalny dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa, reguluje on relacje miedzy dzieckiem, a państwem, chroni dzieci przed różnorodnymi niebezpieczeństwami, obliguje państwo do wspierania prawidłowego rozwoju dzieci. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na całym świecie. Dołączyły do niego również placówki w Polsce, w tym nasza szkoła, która zorganizowała szereg inicjatyw. 19 listopada uczniowie przyszli do szkoły ubrani na niebiesko, przygotowano gazetkę eksponującą prawa dzieci, nauczyciele na godzinach wychowawczych z wykorzystaniem materiałów UNICEF przeprowadzili zajęcia poszerzające wiedzę na temat praw dziecka. Nauczyciele objaśniali zapisy Konwencji, prowadzili dyskusje z uczniami, wykonano plakaty okolicznościowe, rysunki kredą na drodze prowadzącej do szkoły, sprawdzaliśmy swoją wiedzę dotyczącą praw dziecka wykonując quizy w aplikacji Kahoot oraz wypełniając karty pracy. Był to wyjątkowy czas dla całej społeczności szkolnej.