Pierwsze dni w naszej grupie upłynęły nam przy wspaniałej pogodzie. Wrześniowa aura sprzyjała zabawom w ogrodzie przedszkolnym, a  więc wiele czasu spędziliśmy przede wszystkim bawiąc się na świeżym powietrzu, przy grzejącym jeszcze słoneczku. Nie zapomnieliśmy jednak najpierw omówić, co to znaczy grzecznie się bawić, a potem już tylko lepiliśmy babki, zamki, graliśmy w piłkę, budowaliśmy twierdze. A gdy już się zmęczyliśmy, pracowaliśmy w przedszkolu, słuchając bajek i opowiadań. Oczywiście oprócz zabaw we wrześniu był też czas na naukę. Wykonaliśmy też pierwsze prace plastyczne.