Drodzy Rodzice w tym roku oddział przedszkolny w raz z klasami I-III realizuje projekt edukacyjny „Z Kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”. Postacią przewodnią projektu jest kot Amadeusz, który zabiera głos w wierszykach z książki „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski”. Podejmuje on tematy znane wszystkim dzieciom, np. jak radzić sobie z emocjami (ze strachem, z nieśmiałością, z poczuciem porażki, ze smutkiem), jak rozwiązywać problemy (jak odnaleźć swój talent, jak znaleźć przyjaciół, co robić w czasie choroby), jak radzić sobie w niektórych sytuacjach (jak pokonać nudę), jak odnaleźć się w świecie (jak zadbać o przyrodę, jak pokonać nieśmiałość, jak pokonać niecierpliwość, czy warto być dorosłym).
Projekt jest odpowiedzią na podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa:
  • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,
  • wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci,
  • rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie
  • prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.
Projekt trwa od września 2022r do maja 2023.