26 października w naszej szkole miała miejsce niecodzienna uroczystość, mianowicie XX-lecie nadania imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Obchody jubileuszowe zainaugurowane zostały Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Woli Rafałowskiej.

W nabożeństwie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Po mszy świętej wszyscy zebrani udali się pod pomnik bł. kard. Wyszyńskiego, by złożyć kwiaty.

Następnie uczestnicy udali się do szkoły. Zaproszeni goście podziwiali dekoracje oraz gazetki przygotowane na tą specjalną uroczystość. W holu głównym znajdowała się Kronika Szkolna oraz Księga Pamiątkowa, w której zaproszeni goście złożyli wpisy.

Ogromnym zaszczytem dla naszej placówki było przybycie wielu zacnych gości. Byli wśród nich: ks. bp. Jan Wątroba, ks. Mariusz Cymbała, ks. Władysław Stachnio, ks. Jerzy Rusin, ks. Łukasz Hendzel, p. Grażyna Tereszkiewicz, p. Ewa Leniart, p. Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik – Reczek, p. Beata Bazan, p. Małgorzata Drążek, p. Beata Szal, p. Agnieszka Ciura, p. Beata Hondz, p. Zdzisława Dubaj-Kaczor, p. Jan Kucaj, p. Kazimiera Zaborowska, p. Bożena Gwizdała, p. Joanna Biskup, p. Agnieszka Bajda, p. Małgorzata Nizioł, p. Wiesława Jacek-Zawiło, p. Ryszard Jesiołkiewicz, p. Danuta Szajna, p. Grażyna Dzierżak, p. Halina Nawojska, p. Urszula Michniowska, p. Andrzej Pieczonka, p. Magdalena Witowska-Faryniarz, p. Katarzyna Trojnar.

Słowa serdecznych życzeń dla całej społeczności szkolnej popłynęły z ust wszystkich gości.

Pani Dyrektor Halina Drążek powitała wszystkich przybyłych gości i przypomniała, jak zrodził się pomysł nadania szkole imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zaznaczyła, iż wielkim impulsem, który przemawiał za tym był  rok 2001, który przez Sejm RP ogłoszony został rokiem właśnie Kardynała Wyszyńskiego. Pani Dyrektor w swojej przemowie  podkreśliła również, że nasza społeczność szkolna odbyła kilkukrotnie wycieczki śladami kardynała oraz, że przez dwadzieścia lat dobrze zadomowił się w naszym środowisku.

Punktem kulminacyjnym naszego jubileuszu była akademia przygotowana przez p. Agatę Litwin-Ślemp oraz p. Katarzynę Ostrowską-Bukałę, w której udział brali nasi uczniowie. Warto wspomnieć, iż absolwenci naszej szkoły także włączyli się swoim śpiewem w upiększeniu całej uroczystości. Byli to: Weronika Ciura, Agnieszka Szela oraz p. Filip Wziątek absolwent Szkoły Muzycznej w Rzeszowie. Młodzi artyści wykazali się niezwykłym talentem i urzekli publiczność swoim występem.

Uroczystość zakończyły wystąpienia przybyłych gości. Wojewoda Podkarpacki p. Ewa Leniart wręczyła na ręcę p. dyrektor szkoły pamiątkowy grawerton oraz życzenia satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, a także odwagi i sukcesów w podejmowaniu kolejnych wyzwań.

„Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić” – te słowa obecnie są misją naszej szkoły i czujemy zaszczyt, że właśnie my mamy takiego patrona.

Wszystkim przybyłym gościom bardzo dziękujemy za towarzyszenie nam w tym szczególnym, uroczystym dla nas dniu.

Podsumowaniem tej uroczystości przygotowanej przy dużym zaangażowaniu społeczności szkolnej niechaj będą słowa „Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić.”

« z 4 »