24 kwietnia uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w warsztatach kowalstwa artystycznego w miejscowości Mokre k. Zagórza. Zajęcia prowadzili Pani Agnieszka i Filip Pasek, założyciele Fundacji Kuźnia Skarbów.
Dzieci miały możliwość zobaczenia, jak wygląda praca kowala, a także wykucia serc dla każdej z klas.