W maju uczniowie klasy 4 przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Gratulujemy zdania egzaminu teoretycznego jaki i praktycznego.
Życzymy bezpiecznej jazdy zgodnie z zasadami ruchu drogowego.