W roku szkolnym 2023/2024 Nasz oddział Przedszkolny bierze udział w Projekcie Edukacyjnym “Przedszkole Bliżej Natury”  mającym na celu przybliżeniu dziecku przyrody i utrwalenie prawidłowej postawy wobec zwierząt, roślin, które tworzą wraz z nami środowisko oraz zbudowanie emocjonalnej więzi dziecka z otaczającą go przyrodą.