26.10.2023 r. To wspaniała data dla naszej społeczności szkolnej.
W tym dniu nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu “Do Hymnu”
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Gminy, samorządu  oraz sołectwa, naszą obecnością zaszczyciła nas również przedstawicielka Rady Rodziców, a także nauczyciele.

Nasi uczniowie od klasy 2-8 w pięknych  biało-czerwonych strojach wykonali acappella Hymn Państwowy, Hymn Szarych Szeregów oraz Gaude Mater Polonia.
Przewodniaczący jury prof. Grzegorz Oliwa wraz z p. Katarzyną pogratulował dzieciom wspaniałego występu, pięknej dekoracji oraz pięknych strojów. Podziękował zaproszonym gościom za udział w tej pięknej lekcji historii.
Na ręce p. Dyrektor wręczył dyplom dla szkoły a także dla każdego ucznia.
To była piękna lekcja patriotyzmu dla Wszystkich.