10 listopada społeczność szkolna zgromadziła się w sali gimnastycznej, by razem przeżywać radość odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.
O godz. 11.11, w obecności sztandaru szkoły, odśpiewane zostały 4 zwrotki hymnu narodowego. Tym samym  włączyliśmy się w akcję  “Szkoła do hymnu”. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją projektu “Rekord dla Niepodległej”, zainicjowanego w 2018 r., w 100. rocznicę powrotu Polski na mapę Europy.  W tym roku do akcji przyłączyło się ponad 20 tys. polskich szkół, przedszkoli, placówek oświatowych w kraju i za granicą.

Kolejnym punktem naszego świętowania był program artystyczny w  wykonaniu  uczniów kl. VIII. Ósmoklasiści zaprosili zebranych na koncert ph. “Dla Niepodległej”. Poezji i prozie towarzyszyły pieśni i piosenki, które śpiewano niegdyś w polskich domach,  pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych. W organizację koncertu zaangażowani byli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Każda klasa przygotowała wybrany utwór, który następnie wspólnie odśpiewaliśmy. Nie zabrakło wśród nich piosenek poważnych, smutnych, ale i radosnych, czy wręcz żartobliwych.

To była piękna lekcja szacunku wobec tradycji, historii i miłości do Ojczyzny.