REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
Organizatorzy: mgr Marzena Stec, mgr Monika Pondel

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych
 • kultywowanie tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych,
 • umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

Harmonogram konkursu

 • 20.11.2023r. – rozpoczęcie konkursu oraz początek przyjmowania prac konkursowych;
 • 5.12.2023r. – zakończenie przyjmowania prac konkursowych;
 • 19.12.2023 r. – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie upominków i dyplomów.
 1. Uczestnictwo w konkursie

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

I: Przedszkole
II: klasy I-III

 • Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez dziecko we współpracy z rodzicem kartki świątecznej, (tylko stronę tytułową kartki!) w formacie kartki A4 złożonej na pół (A5), wybraną przez siebie płaską techniką plastyczną: rysowanie /szkicowanie /malowanie /wycinanie /wyklejanie/ wydzieranie itp. (bez użycia plasteliny, kaszy, ryżu)
 • Każdy uczestnik konkursu może oddać jedną pracę.
 • Do każdej pracy powinna być dołączona informacja o jej autorze (imię i nazwisko autora pracy, klasa)
 • Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi
 • Prace wraz z opisanymi danymi (załącznik nr1)  należy składać do Pań z Oddziału Przedszkolnego, w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Serce za odwagę”)

Ocena prac

Prace zostaną ocenione w zakresie:

 1. a)zgodności z tematem,
 2. b)walorów estetycznych,
 3. c)pomysłowości i oryginalności formy,
 4. d)estetyki wykonania,

Rozstrzygnięcie konkursu

 • prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora
 • komisja dokona oceny prac konkursowych i przyzna tytuł: LAUREATA – I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz Wyróżnienie- w wyniku głosowania przez społeczność szkolną.

Postanowienia końcowe

  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii prac i prac do celów wzmacniania współpracy ze środowiskiem lokalnym.
  • Zgadzając się z warunkami regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w związku z organizowanym konkursem.
  • W trakcie trwania konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem http://spwr.ostnet.pl