“Myślenie   się kalkuluje?!”
Pod takim hasłem odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie organizowane  przez Kolegium Nauk Humanistycznych Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  w ramach projektu „Wtorki z Panem Cogito”. Warto wspomnieć, że patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Rzeszowa.   W warsztatach edukacyjnych udział wzięli uczniowie kl. VII i VIII naszej szkoły wraz z P. Agatą Litwin-Ślemp.

Temat prelekcji skłaniał do refleksji. Prelegenci – przedstawiciel Asecco Poland oraz doradca metodyczny PCEN ds. nowego przedmiotu “biznes i zarządzanie”, dyrektor Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Miasta Rzeszowa – przekonywali zgromadzonych, że myślenie naprawdę się kalkuluje. Ciekawym elementem konferencji była dyskusja. Młodzi uczestnicy warsztatów udowodnili, że  myślenie nie jest im obce, zadając prelegentom dociekliwe pytania. Spotkanie zakończyło się quizem z nagrodami.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne, kwietniowe warsztaty.