„Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”

WMTDay to Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzony w ostatni piątek września. Organizatorem Głównym akcji jest Wydawnictwo Edukacyjne WKM „Rachmistrz”, A. Grabowski. Organizatorem Lokalnym może zostać każda placówka oświatowa, w której obchodzony jest Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

W tym roku do akcji zgłosiło się 1517 szkół z 11 krajów Świata (najwięcej z Polski). Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia podczas… egzaminów! Więcej o akcji można przeczytać na stronie: www.wmtday.org.

25 września Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej po raz pierwszy wzięła udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Akcja poprzedzona była tygodniem przypominania i powtarzania tabliczki, podczas którego uczniowie klas 4-6 brali udział zajęciach interaktywnych z tabliczki mnożenia z wykorzystaniem program Matlandia, wydawnictwa GWO, przygotowywali plakaty informujące o akcji, a na zajęciach matematyki przypominali sobie tabliczkę mnożenia podczas gier, zabaw, łamigłówek. 

Wszystko po to, aby 25 września egzamin zdać śpiewająco i zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Tego właśnie dnia odbyły się krótkie egzaminy, które przeprowadziła specjalnie powołana dwuosobowa Komisja Egzaminacyjna pod nadzorem koordynatora akcji. Komisja (zaopatrzona w losy z tabliczką mnożenia) „zweryfikowała” wiedzę starszych kolegów, nauczycieli, rodziców. Każdy, kto bezbłędnie odpowiedział na 5 przykładów tabliczki mnożenia w czasie 3 minut uzyskiwał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia, co było potwierdzane uzyskaniem specjalnej legitymacji.

Po pomyślnie zdanym egzaminie członkowie Komisji przybijali ze zdającym „żółwika”. Podsumowaniem V WMTDay był test konkurencji sportowych połączonych z tabliczką mnożenia. Uczniowie klas starszych potwierdzili swoją znajomość tabliczki w grze „Piłkarz – matematyk” czy „Królowa skakanki”.

W godzinach popołudniowych (przed spotkaniem z kadrą pedagogiczną) także rodzice naszych mieli możliwość sprawdzenia swojej znajomości tabliczki mnożenia i zdania „egzaminu”. Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, wyzwoliły chęć zdrowej rywalizacji. Akcja została również bardzo dobrze przyjęta przez społeczność lokalną, o czym świadczyły pozytywne wypowiedzi rodziców uczniów. Miejmy nadzieję, że to matematyczne święto, wejdzie na stałe do naszego szkolnego kalendarza.

Koordynator akcji Magdalena Bąk-Maruszak – nauczyciel matematyki

 

 

 

 

No Images found.