Mając na uwadze wszechstronne i innowacyjne nabywanie umiejętności językowych przez uczniów szkół podstawowych Naszej gminy, po raz kolejny zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej Międzyszkolny Przegląd Teatrzyków Anglojęzycznych.Odbył się on 15 czerwca 2016r. Organizator przeglądu stawia sobie za cel doskonalenie umiejętności językowych uczniów poprzez elementy dramy, zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, integrację środowiska uczniowskiego szkół podstawowych oraz wymianę doświadczeń wśród nauczycieli języka angielskiego.

W tym roku w przeglądzie wzięło udział 30 uczniów klas IV-VI z następujących szkół:

  • SP nr 2 im. Ojca św. Jana Pawła II w Chmielniku z opiekunem p. Urszulą Bartoń;
  • SP nr 3 im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku z opiekunem p. Joanną Stodolak;
  • SP im. Orląt Lwowskich w Zabratówce z opiekunem p. Justyną Ulhurską;
  • SP im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej z opiekunem p. Anną Wołkowicz

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chmielniku przygotowali przedstawienie pt.: „Puss in Boots”.

Należy przyznać, że wszystkie grupy bardzo rzetelnie wywiązały się z zadania  i zadziwiły publiczność nie tylko znajomością języka angielskiego, ale również doborem rekwizytów, strojami   i scenografią. Wszystkie występy bardzo podobały się szkolnej publiczności, a oklaskom i wiwatom nie było końca.

Uczestnicy przeglądu zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez Wydawnictwo Pearson Longman oraz Wydawnictwo Szkolne PWN. Następnie zaproszono wszystkich  „aktorów” na słodki poczęstunek i zwiedzanie budynku szkoły.

Uczniowie niechętnie żegnali się z nowo poznanymi koleżankami i kolegami. Pozostały piękne wspomnienia i nadzieja, że mury Szkoły Podstawowej w Woli Rafałowskiej wypełnią się kolejnymi zdolnymi „aktorami” już za rok.

No Images found.