Inaugurację roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym w Woli Rafałowskiej. Po Mszy św. wspólne, z pocztem sztandarowym na czele, przeszliśmy pod pomnik Stefana Kard. Wyszyńskiego następnie do budynku szkoły gdzie o 10.20 rozpoczęły się uroczystości szkolne.

Odśpiewano hymn szkoły, powitano zebranych gości m.in przedstawiciela Gminy Chmielnik panią Sekretarz Magdalenę Wdowik-Reczek, która powitała i życzyła samych sukcesów nowo wybranemu dyrektorowi szkoły Pani Halinie Drążek.