1. Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia dla roku szkolnego 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Chmielnik
   
 2. Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: określenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 na terenie Gminy Chmielnik
   
 3. Zasady zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
   
 4. Procedura rekrutacji do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
   
 5. Wniosek do dyrektora Szkoły o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 załącznik 1 (doc, pdf) 
   
 6. Zgłoszenie dziecka do Dyrektora Szkoły dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 załącznik 2 (doc, pdf)
   
 7. Wniosek do Dyrektora Szkoły dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 Wniosek dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły  załącznik 3 (doc, pdf)
   
 8. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego załącznik (doc, pdf)
   
 9. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej załącznik (doc, pdf)
   
 10. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej załącznik (doc, pdf)