W ramach kolejnych zajęć związanych z nasz innowacją przedszkolną oraz tematyką występującą na zajęciach przedszkolaki zapoznawały się z kolejnymi etapami produkcji chleba. Dzieci dowiedziały się, że chleb jest symbolem ciężkiej pracy wielu ludzi: rolnika, młynarza i piekarza, wysłuchały opowiadania przy ilustracjach. Wiedzą już, że rolnik sieje i zbiera ziarna z pola, potem zawozi je do młyna. Młynarz miele zboże na mąkę, a piekarz wyrabia ciasto z maki soli, wody i drożdży. Chleb wypieka w gorącym piecu. Świeże pieczywo rozwozi się do sklepów.

Dzieci poznały maszyny i urządzenia, które znajdują się w piekarni oraz cały proces produkcji powstawania pysznych bułeczek itp. Na zajęciach miały okazję nie tylko obserwować, ale również czynnie uczestniczyć przy wypiekach chleba. Po uprzednim umyciu rąk i założeniu białych koszul oraz czepków na głowę wzięliśmy się do pracy. Upiekliśmy pyszny chleb, który jak zawsze zostanie przez nas skonsumowany 🙂

Pieczenie chleba w dawnych czasach było bardzo trudnym zadaniem. Bochen chleba miał specjalne miejsce na stole. Przykrywano go białą serwetą. Szanowano też okruchy chleba, które zbierano i zjadano, bądź wrzucano do pieca.