„Nie dość na tem ustanowić rządy, ustanowić prawa, trzeba jeszcze uformować ludzi, żeby umieli kochać i bronić Ojczyznę.”
Andrzej Zamoyski
3 maja 1791 r. w Polsce została uchwalona pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja, która określała zasady, na jakich miała się opierać władza państwowa.

Głównymi jej autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. 
Konstytucja 3 Maja była wyrazem nadziei Polaków na wzmocnienie Polski osłabionej po I rozbiorze i nadzieją na silną władzę królewską. Była próbą ratowania Rzeczypospolitej.

Z tej okazji w czwartek 27 kwietnia w naszej szkole uczniowie klas 4-6 dla społeczności szkolnej oraz rodziców przygotowani uroczystość upamiętniającą te wydarzenia.
Po uroczystości dyrektor szkoły p. Halina Drążek, podziękowała młodym aktorom za występ, a zwracając się do zgromadzonych gości, zaznaczyła wagę patriotyzmu w codziennym życiu młodych wychowanków oraz poszanowanie symboli narodowych.
Wieczornica została przygotowana przez p. Magdalenę Bąk-Maruszak oraz Katarzynę Ostrowską –Bukałę, która przygotowała oprawę muzyczną uświetniającą tę „lekcję historii”.

 

No Images found.