O G Ł O S Z E N I E
Chętnych do korzystania z boiska (szczególnie grupy zorganizowane) w sezonie letnim 2017 r. proszeni są o zgłoszenie się do opiekuna technicznego boiska pana Pawła Szydełko osobiście lub telefonicznie (605137559).

Dzieci do lat 10-ciu, poza godzinami lekcyjnymi, mogą przebywać na boisku pod opieką osoby dorosłej.

Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje przestrzeganie zapisów Regulaminu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO