Po raz kolejny, i niestety ostatni raz realizowaliśmy w klasie 6 projekt „Kompetencje na 6”, tym razem tematyką spotkania było „Jak realizować projekt cz. 2”. Realizacja projektu rozpoczęła się od podziału uczniów na grupy, każda z nich miała zrealizować wybrany przez siebie pomysł. Uczniowie opracowali harmonogram, przydzieli zadania, wyznaczyli daty realizacji. Jednym z ciekawszych pomysłów realizowanych przez uczniów był „Włącz tryb offline, czyli dzień bez Internetu”. Działania, które w ramach tego projektu zostały zrealizowane to: stworzenie ulotek promujących wydarzenie oraz ich rozpropagowanie.

Zorganizowanie przy współpracy z nauczycielem wychowawcą zajęć o tematyce bezpieczeństwa dzieci w sieci. Uczniowie zorganizowali zajęcia dla rówieśników pokazujące alternatywne formy wypoczynku (wycieczka po miejscowości połączona z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu). Uczniowie bardzo się zaangażowali w realizacje projektu. Zajęcia przybliżyły uczniom metodę projektu. Zrozumieli, jakie najczęstsze błędy popełniają przy jego planowaniu, tworzeniu czy realizacji.  Zajęcia bardzo twórcze, pozwoliły na rozwijanie kreatywności uczniów, ale przede wszystkim wywołały dużo pozytywnych emocji.   

No Images found.