Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek
Oświatowych,

przed nami nowy rok szkolny 2018/2019. To kolejny etap wprowadzania
zmian w systemie oświaty, których celem jest unowocześnienie polskiej
szkoły i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z różnych
środowisk.

Jednocześnie od września zaczną obowiązywać nowe rozwiązania w
zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. O najważniejszych z nich
piszę w specjalnym LIŚCIE SKIEROWANYM DO DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z listem i przekazanie go
nauczycielom zatrudnionym w Państwa szkołach i placówkach.

Dołączam także LIST SKIEROWANY DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW, w którym
informuję o przysługujących im kompetencjach oraz możliwościach
włączania się w działalność szkoły. Uprzejmie proszę o
przekazanie listu rodzicom, szczególnie tym, którzy będą
uczestniczyli w pracach rady rodziców. Pragnę dodać, że
przygotowaliśmy dla nich specjalny poradnik przybliżający sposób
działania rady rodziców „Rady rodziców. Zasady i kompetencje
działania". Proszę, aby za Państwa pośrednictwem rodzice mogli
zapoznać się z treścią poradnika.

Życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów i Nauczycieli

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Poradnik Rady Rodziców. Kompetencje i zasady działania.