Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
w celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 przekazuję w załączeniu specjalny plakat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Niektórzy z Państwa mogli go już
wcześniej otrzymać od swojego kuratora oświaty. UPRZEJMIE PROSZĘ,
ABY PLAKAT ZOSTAŁ UMIESZCZONY W WIDOCZNYM MIEJSCU I BYŁ DOSTĘPNY DLA
GRUPY UCZNIÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYSZŁOROCZNĄ REKRUTACJĄ.

Jednocześnie informuję, że na stronie WWW.MEN.GOV.PL/REKRUTACJA [1] zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące
rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a
także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników
egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

Uprzejmie proszę o przekazanie uczniom i rodzicom informacji o
zakładce oraz zachęcenie ich do zapoznania się z jej zawartością.

Jestem przekonana, że dzięki współpracy z Państwem wszyscy
uczniowie i ich rodzice zostaną w odpowiedni sposób poinformowani o
zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na
rok szkolny 2019/2020.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej