Nasi dzielni przedszkolacy już wiedzą i potrafią zadbać o pomoc. oraz jak należy prawidłowo udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu

No Images found.