Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
Jan Paweł II

 

Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli serce i razem ze szkolnym kołem CARITAS

tak licznie i z wielkim zaangażowaniem włączyli się do akcji charytatywnej

„Szkoło Pomóż i Ty”,

by pomóc podopiecznym fundacji

„Pomóż i ty”.

 

Zebrana i przekazana kwota dla fundacji to 187 zł.