Szanowni Rodzice i Uczniowie!
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej zobowiązał dyrektorów rozporządzeniem  z dnia 20 marca 2020 r. do organizacji nauczania na odległość. Od 25 marca do odwołania w naszej szkole będzie obowiązywało zdalne nauczanie realizujące podstawę programową.

  1. Uczniowie będą pracowali według zmodyfikowanego, krótszego planu lekcji.
  2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
  3. Dzieci i Państwo w zależności od istniejących warunków w domu decydują o godzinach pracy. 
  4. Ustala się formę kontaktu i konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami poprzez: dziennik elektroniczny – VULCAN, strona www szkoły, platformę e-podręczniki, (grupy społecznościowe, komunikatory, zdalne platformy, Messengera, SMS, itp. ustala nauczyciel). 
  5. Materiały do realizacji przygotowane przez nauczyciela zawierać będą treści nauczania z podstawy programowej zgodnie z tygodniowym planem lekcji oraz będą dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności. 
  6. Monitorowanie postępów ucznia oraz zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności odbywać się będzie na podstawie form uzgodnionych z nauczycielem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i problemów związanych z edukacją Państwa dzieci, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, zachęcamy do dialogu z nauczycielami. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Załączniki: