W związku z wyjątkowym wydarzeniem, zbliżającą się beatyfikacją naszego Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nasza szkoła przystąpiła do projektu "Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary", zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im .Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poniżej prezentujecie prace, jakie do nas dostarczyliście. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie oraz za przesyłane prace!