Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej otrzymała wsparcie w ramach projektu realizowanego przez Gminę Chmielnik dofinansowanego z Funduszy Europejskich – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację. Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkoła otrzymała 22 laptopy.

Dofinansowanie projektu z UE: 59 200,00 zł