Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół wejdą w życie
od 24 października 2020 r. i będą obowiązywały do niedzieli 8 listopada 2020 r.

Przedszkole i klasy I – III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

O szczegółach będziemy informować za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej w dniach 24-25.10.2020 r.