Dzień 11 listopada został wprowadzony do oficjalnego kalendarza świąt państwowych w 1937 roku. Ustawa Sejmu RP  głosiła, że dzień ów, „jako  rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”.

W 1945 r. władze komunistyczne zlikwidowały Święto Niepodległości.

Sytuacja uległa zmianie wraz z powstaniem pod koniec lat siedemdziesiątych opozycji politycznej. W dniu 11 listopada 1978 r. środowiska opozycyjne po raz pierwszy od zakończenia wojny publicznie manifestowały rocznicę powrotu niepodległej i suwerennej Polski na mapę Europy. Odprawiano nabożeństwa, organizowano marsze patriotyczne, składano kwiaty i wieńce w miejscach pamięci ważnych dla historii Polski, takich jak np. Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie czy pomnik Konstytucji 3 Maja w Lublinie.

W 1989 r. Sejm PRL przywrócił do kalendarza świąt państwowych 11 listopada pod nieco zmienioną nazwą, jako Narodowe Święto Niepodległości.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez uczniów naszej szkoły, filmu pt. „Gra o Niepodległość” (IPN), a także wspólne zaśpiewanie piosenki patriotycznej pt. „Niepodległa, niepokorna”.