Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego była organizatorem międzyszkolnego konkursu literackiego ph. Jak to drzewiej bywało…. – podkarpackie tradycje bożonarodzeniowe. Do współorganizacji zaproszono Gminną Bibliotekę Publiczną w Chmielniku oraz Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska “Nasza Wola”.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów kl. 4- 8 szkół podstawowych z terenu gminy Chmielnik. Zadanie uczestników polegało na napisaniu tekstu literackiego poświęconego tradycjom bożonarodzeniowym kultywowanym dawniej i współcześnie na terenach gminy Chmielnik.

Konkurs miał na celu zachęcenie młodzieży do poznania tradycji i zwyczajów świątecznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów obrzędowości społeczności, w której uczniowie mieszkają, bogacenie wiedzy o elementach tradycji polskiej, kultywowanie szacunku do kultury ludowej  przodków, a także wzbudzanie świadomości przynależności do polskiej tradycji narodowej.
Na konkurs wpłynęło 14 prac.

Jury w składzie: Pani Danuta Szajna, P. Waleria Nawojska-Kasiak, Pan Jan Niepokój (członkowie Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska “Nasza Wola”), Pani Agnieszka Kołodziej (Gminna Biblioteka Publiczna), Pani Monika Pondel, Pani Agnieszka Lenart (Szkoła Podstawowa w Woli Rafałowskiej), Pan Andrzej Pieczonka miało trudne zadanie, gdyż wszystkie zgłoszone do konkursu prace były bardzo interesujące. Pojawiły się różnorodne formy literackie – list, opowiadanie, artykuł. Uczestnicy w ciekawy i wzruszający sposób opisali tradycje bożonarodzeniowe kultywowane na naszych terenach.

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczniom, ich opiekunom oraz jury za to, że zechcieli podjąć trud udziału w konkursie.

Dziękujemy również Wójtowi Gminy Chmielnik Panu Krzysztofowi Gradowi za przekazanie środków finansowych na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Oto laureaci konkursu:

* kategoria I  – kl. IV – VI

I miejsce – ex aequo:

  • Wiktoria Ferenc Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku
  • Karol Ślemp Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego

II miejsce – Martyna Data  Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku
III miejsce – Julia Jasińska  Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku

* kategoria II – kl. VII – VIII
I miejsce – Emilia Fugas Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku
II miejsce – Karolina Kozłowska  Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Maksymiliana Maria Kolbego w Chmielniku
III miejsce – Marta Korbecka  Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Maksymiliana Maria Kolbego w Chmielniku

wyróżnienie:

  • Kacper Szydełko Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego
  • Paulina Tereszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ojca św. Jana Pawła II  w Chmielniku

Poniżej publikujemy wyróżnione prace.