Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to warsztaty umiejętności wychowawczych opracowane na podstawie książek Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” oraz pozycji autorstwa Joanny Sakowskiej.

Warsztaty są cyklem spotkań, dzięki którym rodzice mogą poszerzyć umiejętności dobrego kontaktu z dziećmi i wpływu na ich zachowanie, uświadomić sobie mocniejsze i słabsze strony własnej postawy rodzicielskiej, aby mądrze kochać i wychowywać efektywnie, pomagać w rozwoju, budując więź stanowiącą najistotniejszy czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi. Mogą też pomóc rodzicom radzić sobie w wielu nowych czy trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.

Celem Warsztatów jest wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci, rozwijanie rozumienia ich zachowań, budowanie relacji rodzice-dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz dzielenie się doświadczeniami. Odbywają się w życzliwej, nacechowanej szacunkiem, zainteresowaniem i uważnością atmosferze.

Na zajęciach nabywa się praktycznych umiejętności i znajduje odpowiedzi na ważne pytania:

 • Jak umiejętnie chwalić?
 • Jak rozumieć zachowania dziecka w kontekście potrzeb i uczuć?
 • Jak dyscyplinować?
 • Czy karać?
 • Jak stawiać dziecku granice?
 • Jak je zachęcać do współpracy?
 • Dlaczego etykietowanie jest szkodliwe?
 • Co robić, by było bardziej samodzielne?
 • Jak wspomagać rozwój dziecka by otworzyć mu szansę do bycia odpowiedzialnym, dojrzałym i szczęśliwym dorosłym?

 Warsztaty obejmują 6 spotkań po 3 godziny lekcyjne, raz w tygodniu w następujących dniach: 01,09,15,22,29 marca oraz 05 kwietnia 2022 w godzinach: 15.45-18.00.
BARDZO WAŻNA jest obecność na pierwszym spotkaniu.
Ilość miejsc ograniczona (maksymalnie 12-15 osób).
Zapisy (do 20.02.2022 r.): kontakt za pośrednictwem Sekretariatu poradni z osobą prowadzącą.
Osoba prowadząca: mgr Iwona Masłowska, psycholog, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

Tematyka zajęć:

 • efektywne wyrażanie oczekiwań i ograniczeń,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, pomoc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • zachęcanie dziecka do współdziałania, motywowanie do samodzielności,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról,
  w domu i szkole,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.