W dniu 19.01.2022 została zainicjowana akcja ekologiczna mająca na celu zminimalizowanie oraz ograniczenie zużycia plastiku w codziennym funkcjonowaniu. Pani Anna Charlińska- Błaszczak z Renatą Rzeźnik-Kawką udały się do klas z informacją o rozpoczętej  akcji.
W tym celu wykonano plakat informacyjny o rozpoczętej akcji, koszulki okolicznościowe, oraz ulotki informacyjne.
W każdy czwartek tygodnia uczniowie z gronem pedagogicznym będą motywować siebie nawzajem do przynoszenia napojów oraz pożywienia w opakowaniach szklanych, lub pojemnikach wielokrotnego użytku , pomijając opakowania foliowe, papierowe, aluminiowe- jednokrotnego użytku.
Dzieci zostały poinformowane indywidualnie o skutkach zaśmiecania planety plastikiem, oraz dostały dokładny instruktaż jakie pojemniki powinny używać i nosić na zaistniałą akcję.