Dnia 10.02.2022  w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego  na sali gimnastycznej odbyły się warsztaty robienia woskowijki. W spotkaniu brały udział cztery klasy będące obecnie w szkole. Warsztaty były kontynuacją rozpoczętej akcji czwartek- dniem bez plastiku. Dzieci uczyły się jak ograniczać zużycie plastikowych opakowań oraz poznały sposoby zastępowania opakowań innymi bardziej ekologicznymi substytutami. Każda z klas poznała metodę robienia woskowijki, biorąc aktywny udział w jej wykonaniu. Spotkanie zakończyło się przypomnieniem zasad bezpiecznego wypoczynku podczas rozpoczynających się wkrótce  ferii zimowych. Dzieci były bardzo zaangażowane i zainteresowane tematyką spotkania.