„Przybyli Ułani pod okienko…” I nie tylko Ułani bo Mobilna Filharmonia i z pieśnią, słowem i muzyka przypominała o początkach naszego Hymnu Narodowego, pieśniach patriotycznych i o byciu Polakiem. Dziękujemy za piękną lekcje muzyki, wspólny śpiew i naukę historii.