Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń a zwłaszcza ostatnie miesiące w takich jak: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w naszej szkole, zabawa andrzejkowa, konkursy przedmiotowe, czy też Mikołajki klasowe.