Dlaczego wsparcie psychologów i pedagogów jest ważne podczas pandemii.
Pytanie być może retoryczne, ale stojąc na progu prognozowanego kryzysu gospodarczego, skupieni na tym, jak technicznie i logistycznie przystosować się do obecnej sytuacji, dorośli często zapominają o tym, że psychologiczne skutki tego kryzysu mogą być równie niebezpieczne.

Nawet w bardzo dobrze funkcjonujących rodzinach okres zamknięcia i izolacji społecznej, któremu wszyscy zostali poddani może wywoływać kryzys. Każdy pedagog zdaje sobie też sprawę z tego, że sytuacja rodzinna wielu uczniów jest trudna i mocno zaburzająca dobrostan psychiczny, a tutaj wystąpienie kryzysu jest w zasadzie kwestią czasu.
Co więcej, kiedy dziecko na co dzień przebywające w tłumie innych osób, doświadczające bez przerwy olbrzymiej ilości bodźców (wizualnych, dźwiękowych, czuciowych) zostaje nagle zamknięte w domu, może po prostu doświadczyć szoku. Do tego dochodzi kompletna utrata codziennych rytuałów (plan lekcji, spotykanie przyjaciół, wyjście z domu, zajęcia pozalekcyjne), która również może wywołać pewien niepokój. Te wszystkie małe rzeczy, które składają się na codzienną rutynę, stanowią też o poczuciu bezpieczeństwa i są punktem odniesienia. Ich utrata, szczególnie pojawiająca się z dnia na dzień, może być czynnikiem kryzysogennym.

Dziecko przeżywa stres rodziców. Do emocji, jakie przeżywa dziecko w czasie pandemii (tęsknota za rówieśnikami i za rytuałami, samotność, lęk) dochodzą emocje rodzica (niepewność o pracę, frustracja związana z brakiem wpływu na sytuację, przeciążenie spowodowane koniecznością połączenia pracy i opieki nad dziećmi).
Połączenie tych negatywnych emocji może doprowadzić do wybuchu. Brak możliwości naturalnego rozładowania tych emocji (przez wyjście z domu, zmianę środowiska na szkołę czy pracę) może powodować, że całe rodziny będą pozostawały przez długi się rola psychologów i pedagogów.

Pracy psychologów i pedagogów, której charakter oparty jest na bezpośrednim kontakcie z uczniem i czy rodzicem, na pracy na zaufaniu, na wyczuciu odpowiedniego momentu do rozmowy, pracy na emocjach. Specjaliści mają wiele wątpliwości jak mogą utrzymać kontakt z uczniami, ale też co w ogóle mogą, zgodnie z prawem tej sytuacji robić.
W tych rozważaniach warto sięgnąć po zalecenia Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które popierają wstrzymanie bezpośrednich kontaktów z klientami i dodają „W przypadku pacjentów pozostających w długotrwałej opiece terapeutycznej dopuszczalne jest na czas pandemii prowadzenie terapii online.

W udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej często nie chodzi, by rozwiązać sytuację problemową (na którą nie mamy wpływu), ale by nadać inne znaczenie przeżywanym stanom, zmienić schemat myślenia i nauczyć się akceptować stan rzeczy. Dlatego gorąco zachęcam do kontaktu ze mną oraz na monitorowanie strony naszej szkoły na facebooku. Będziemy tam umieszczać dla Państwa i dla naszych uczniów linki do wartościowych filmów informacji z Internetu, nagrania własnych filmików, stawiać przed uczniami codzienne wyzwania (informacje zaczerpnięto z portalu pedagogika.pl) 

Szukaj, próbuj, odkrywaj i pomagaj!

Pedagog szkolny

►godziny pedagoga