Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej informuje, że od 1 marca 2023 r. do 13 marca 2023 r. do godziny 15:00 będą trwać zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. Wnioski do pobrania w szkole lub na stronie internetowej szkoły www.spwr.chmielnik.pl

  • Zarządzenie Wójta gminy
  • Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej
  • Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego
  • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej
  • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
  • Oświadczenie dotyczące samotnego wychowania dziecka
  • Oświadczenie dotyczące wielodzietności