12cze/22

Świetlica 2022/2023

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023
w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej

 1. Deklaracja przyjęcia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się poprzez:
 2. pobranie przez zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka:
 • ze świetlicy szkolnej
 • od wychowawcy klasy
 • ze strony internetowej szkoły w zakładce ŚWIETLICA.
 1. wypełnioną kartę należy złożyć (wychowawcy klasy, nauczycielom świetlicy) do dnia 24 czerwca 2022 r.
 2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie szkoły.
 3. Powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor, nauczyciel świetlicy oraz pedagog szkolny, rozpatrzy złożone dokumenty i sporządzi listę dzieci przyjętych do świetlicy. Wstępna lista będzie dostępna w dniu 1 września 2022 r.,  natomiast ostateczna lista – w dniu 12 września 2022 r.  Po w/w dniach informację nt. przyjęcia dziecka do świetlicy można będzie uzyskać od dyrektora szkoły.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach tylko w uzasadnionych przypadkach.
 5. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w procedurze terminie, następuje po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.
 6. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej zawiera podstawowe informacje o dziecku, godziny w których dziecko będzie przebywało w świetlicy, oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o potrzebie opieki świetlicowej w związku z ich czasem pracy, organizacją dojazdu do szkoły lub innymi okolicznościami wymagającymi opieki w szkole, upoważnionych osobach do odbioru dziecka oraz telefony kontaktowe. Informacje te stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu bezpieczeństwa.
 7. Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców (prawnych opiekunów).
 8. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole (załącznik nr 2 Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół publicznych).
 9. Świetlica zapewni dzieciom opiekę i nadzór nauczyciela – wychowawcy w godzinach swojej pracy tj. 6.30 – 15:00.
09cze/22

Wycieczka do Krakowa

Jednodniowa wycieczka uczniów klas I – III w ramach projektu „Poznaj Polskę” odbyła się 6 czerwca 2022 r. Pierwszym punktem  programu było spotkanie z przewodnikiem, który rozpoczął wędrówkę po Krakowie od Smoczej Jamy i legendy o Smoku Wawelskim. Następnie udano się do Katedry na Wawelu  gdzie zwiedzano groby królewskie, znanych i podziwianych Polaków, grób prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z żoną – ofiar katastrofy Smoleńskiej. Czytaj dalej

21mar/22

Pierwszy Dzień Wiosny

Społeczność szkolna nie mogła przejść obojętnie wobec faktu nadejścia kalendarzowej wiosny. Dzień 21 marca spędziliśmy bardzo wesoło. Uczniowie przyszli ubrani w stroje w kolorze zielonym i żółtym, przyozdobiliśmy nasze głowy kapeluszami z kwiatami i wiankami. Czytaj dalej

18mar/22

Dzień Św. Patryka w naszej szkole

17 marca obchodzony jest Dzień Św. Patryka, patrona Irlandii. Jest to irlandzkie święto narodowe i religijne. W wielu miastach na świecie odbywają się specjalne parady oraz koncerty. Najważniejszą tradycją obchodów Dnia Św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym, dlatego zachęciliśmy naszych uczniów do założenia ubrań właśnie w tym kolorze. Czytaj dalej

14lut/22

Rekrutacja rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej informuje, że od 28 lutego do 14 marca 2022 r. do godziny 15:00 będą trwać zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. Wnioski do pobrania w szkole lub na stronie internetowej szkoły.